e-copedia

e-copedia - din hjelp til e-conomic
Start Bankavstemming

Bankavstemming

Bankavstemming er avstemming av hva som har gått inn og ut av bankkontoen, mot det som faktisk er bokført på bankkontoen i regnskapet.

Bankavstemming hjelper selskapet med å holde kontroll på bokføringen av inn- og utbetalinger fra bankkontoen, og finner evt. feil eller mangler med bokføringen.

I prinsippet skal bankkontoen i regnskapet til en hver tid stemme overens med bankkontoen, men hvis ikke regnskapet ajourføres fortløpende, så er det et minstekrav at regnskapet ajourføres senest innen fristene for pliktig regnskapsrapportering.

  • Gå til fanen Bokføring > Bank > Bankavstemming.
  • Når det er gjort så er man klar for å avstemme sin bank. Start med automatisk bankavstemming for å la systemet avstemme.
  • Hvis det er noen poster igjen som ikke er avstemt automatisk kan man avstemme disse med manuell bankavstemming.
  • Dersom det er importert feil csv-fil kan denne slettes.
  • For en eventuell beskrivelse av feltene i bankavstemmingsfunksjonen, les mer her.
  • Dersom man ønsker å velge beholdningskonti som kan anvendes ved bankavstemming, kan det leses mer om dette her.


Siden bankkontoen i regnskapet brukes i mange av de daglige posteringene i regnskapet, blir også en stor del av regnskapet som helhet avstemt.

Vil du til toppen av artikkelen igjen eller vil du lese mer om emnet?
Til toppen
Tilbake til emnet og les mer om Bokføring

Har du bruk for mer hjelp?

Av og til opplever vi at kundene våre kjenner til detaljer i programmet som vi i supporten ikke har tenkt på selv.

Hvis du sitter inne med et godt tips eller triks, eller har et spørsmål til programmet, må du gjerne sende oss en mail til info@e-conomic.no.

Du kan også ta en tur innom Forum for å se om det allerede finnes et godt tips eller svar på spørsmålet ditt der.

bankavstemming/bankavstemming · Sist modifisert: 2015/11/19 11:17 av Dronning Lena
e-conomic norge as