e-copedia

e-copedia - din hjelp til e-conomic
Start Bokforing

Fanen Bokføring

Denne fanen bruker du til registrering av bilagene i regnskapet. Her registreres posteringer mot kunder og leverandører og mot resultat- og balansekonti.

Undermenyen på venstre side av fanen består av:

KASSAKLADDER

Daglig
OPPSLAG OG LISTER

Kontoplan

Leverandørliste

Posteringer (finn bilag)
BANK

Bankavstemming

Betalinger

Bankkonti
BANKFILER

Importer KID/OCR/FBO
SKANNING

Overfør bilag

Ubehandlet

Arkiv

Skannekategorier


Betalinger og Bankkonti er knyttet til remittering, og er bare tilgjengelig i din avtale om du har fått aktivert denne funksjonen ved å kontakte e-conomic support.

Bankfiler er knyttet til import av OCR-filer og er bare tilgjengelig i din avtale dersom du har satt opp en kassakladd med integrasjon - oppsett mot kid betalingsmeldinger

Skanning er en tilleggsmodul og er bare tilgjengelig i din avtale dersom du har aktivert denne tilleggsmodulen.


Har du bruk for mer hjelp?

Av og til opplever vi at kundene våre kjenner til detaljer i programmet som vi i supporten ikke har tenkt på selv.

Hvis du sitter inne med et godt tips eller triks, eller har et spørsmål til programmet, må du gjerne sende oss en mail til info@e-conomic.no.

Du kan også ta en tur innom Forum for å se om det allerede finnes et godt tips eller svar på spørsmålet ditt der.

bokforing/start · Sist modifisert: 2015/11/03 12:05 av Anne Grete Tveit
e-conomic norge as