e-copedia

e-copedia - din hjelp til e-conomic
StartBokforing Kundebetaling

Opprett postering: Kundebetaling

Innbetaling fra en kunde, også kalt kundebetaling, bokføres i en kassakladd under bokføringsfanen. Det er nødvendig å bokføre kundeinnbetalinger før man kan sende ut purringer.

En salgsfaktura vil stå som ubetalt i regnskapet til en kundebetaling er registrert.

  • Kundebetaling med valuta: Skal du postere en kundebetaling med en annen valuta enn NOK? Se her.

Slik oppretter du en kundebetaling

  1. Gå til Bokføring > Kassakladd (f.eks. Daglig), og trykk på den blå knappen for 'Opprett postering'.
  2. Velg bilagstype: 'Kundebetaling'.
  3. Fyll inn feltene (se eventuelt 'Detaljer om feltene' under).
  4. Velg så 'Lagre'. Nå kan du se posteringen i din kassakladd. Velg bokfør kassakladd, og posteringen er bokført i ditt regnskap.

Tips! Legg inn kundenummeret i feltet 'Kundenr', og klikk deretter på den 'Utlign posteringer'-ikonet (den grå boksen i 'Fakturanr'-feltet). I et nytt vindu får du nå opp alle åpne kundefakturaer i ditt system. Til høyre for den aktuelle fakturaen klikker man på 'Utlign med fullt beløp', og til slutt 'Utlign valgte'. Noen av feltene i posteringsvinduet fylles nå automatisk ut med informasjonen fra fakturaen.


Detaljer om feltene

Merk at det ikke er alle feltene som er obligatoriske.

Felt Handling
TypeVelg Kundebetaling.
BilagBilagsnummeret kommer automatisk, men kan redigeres.
Dato Skriv inn bilagsdato.
FakturanrLegg inn fakturanummer eller klikk på 'Utlign posteringer'-ikonet for å se åpne fakturaer.
BeløpLegg inn beløpet.
Debet/Kredit Velg her om konto skal gå til debet eller kredit. Setter du debet her går 'Kundenr' til debet og 'Motkonto' til kredit.
KundenrTast inn kundenr, eller velg kundenummeret ved å trykke på 'Søk i liste'-ikonet.
MotkontoTast inn ønsket kontonummer, eller velg konto ved å trykke på 'Søk i liste'-ikonet.
FordelingOm beløpet skal føres mot flere kontoer, kan du la motkonto stå tom og trykke på fordelingsikonet. Les mer om fordeling her.
Tekst Her kan du skrive en passende tekst.


Se her en video om hvordan du oppretter en kundebetaling:Vil du til toppen av artikkelen igjen eller vil du lese mer om emnet?
Til toppen
Tilbake til emnet og les mer om å opprette posteringer


Har du bruk for mer hjelp?

Av og til opplever vi at kundene våre kjenner til detaljer i programmet som vi i supporten ikke har tenkt på selv.

Hvis du sitter inne med et godt tips eller triks, eller har et spørsmål til programmet, må du gjerne sende oss en mail til info@e-conomic.no.

Du kan også ta en tur innom Forum for å se om det allerede finnes et godt tips eller svar på spørsmålet ditt der.

bokforing/kundebetaling · Sist modifisert: 2015/11/18 13:44 av Anne Grete Tveit
e-conomic norge as