e-copedia

e-copedia - din hjelp til e-conomic
StartFaktura Design-og-layout

Design og layout

Med funksjonen Design og layout kan du redigere og opprette maler til dine fakturaer, tilbud, ordre, purringer osv. Det er også her du kopierer ned e-conomic sine standard maler for andre språk og KID.

Design & Layout kan du finne ved å gå til Salg > Oppsett > Design og layout.


Se gjerne en video her, som gir en kort introduksjon til Design & Layout:

Lær mer om Design og layout

Her kan du lære mer om spesifikke endringer som kan gjøres i layout på utgående dokument fra e-conomic.

Design & Layout
Her kan du lese mer om hvordan dokumentlayout er bygget opp i e-conomic.Hvordan er dokument i e-conomic bygget opp?
Malsamlinger
I malsamlingene kan man gjøre endringer på alt "inne i" layout, altså det som er spesifikt for fakturaer, ordrer, tilbud, purringer etc. Dette kan f.eks. gjelde betalingsinformasjon og varelinje-informasjon.
Velg en av våre standard malsamlinger, dersom du har bruk for en layout som inneholder giro, KID, andre språk etc.Standard-malsamlinger
Dersom man ønsker å bygge en layout fra bunn, kan man opprette en ny malsamling. Vi anbefaler å bruke en av standard malsamlingene, for deretter å gjøre eventuelle endringer på den.Opprett malsamling
Maler er underlaget til en malsamling, hvor man kan velge hvilket dokument man ønsker å gjøre endringer på (f.eks. faktura, tilbud, purring etc). Les gjerne mer om dette her.Maler
Dersom man har flere e-conomic avtaler, og har utarbeidet en layout som man gjerne vil benytte på den andre avtalen, kan man overføre en malsamling.Overføre malsamling mellom to avtaler
Opprette KID-malsamling til bruk for å fakturere kunder med KID.Opprette KID-malsamling
Opprette engelsk malsamling for å kunne sende kunder en faktura med engelsk layout.Engelsk malsamling
Brevmaler
I brevmalene kan man gjøre endringer på logo, firmanavn, kundeinformasjon og firmainformasjon.
Les gjerne mer her om opprettelse av brevmal, om man ønsker å benytte seg av en egen ut over de standardiserte.Brevmaler
Man har mulighet til å individualisere utgående dokument som sendes til kunder fra e-conomic med å legge til logo.Logo på dokumenter, via det oransje tannhjulet.
Du kan også bruke ulike logoer i forskjellige maler, og dermed sende ut fakturaer med forskjellige logoer. Dette kan være nyttig f.eks. dersom man har flere avdelinger med egen logo. Logo på dokumenter via bildearkivet.
Logoen kan flyttes på, så den ligger der du ønsker på dine utgående dokument.Flytte på logo
Logoen kan gjøres både mindre og større, så den passer inn på din layout.Endre størrelse på logo
Andre områder
Her finner du artikler om andre endringer man kan gjøre på layout.
Ønsker du å ha en fargerik faktura? Les gjerne mer her om hvordan man kan legge til farger på utgående dokument.Endre farger i Design og Layout
Dynamiske felt er felt som henter informasjon fra andre steder i din avtale. Dette kan f.eks. være firmanavn, bankinformasjon, betalingsbetingelser etc.Dynamiske felt
Ønsker du ikke å ha firmanavn øverst på din faktura?Fjerne firmanavn fra layout
Element er navnet på de ulike delene av f.eks. en faktura. Kundenavn/kundeadresse og betalingsbetingelser er eksempler på to forskjellige element på en faktura. Redigere elementer i layout
I bildearkivet kan man laste opp bilder som man ønsker å legge på utgående dokument (f.eks. dersom man ønsker flere logoer) eller man kan laste opp dokument som skal vedlegges f.eks. til en faktura.Bildearkiv
I utgående dokument finnes det en varelinje som ofte inneholder varenavn, varenummer, pris etc. Man kan legge til (eller fjerne) kolonner, f.eks. legge til en kolonne som angir mva-sats for individuelle varer, volum, leveringsdato etc.Redigere kolonner
Bankkontonummer som står på utgående fakturaer herntes automatisk fra hovedopplysningene. Dersom man mottar innbetalinger til flere konti, kan man manuelt legge til flere bankkontoer på en fakturamal.Ekstra kontonummer på faktura


Vil du til toppen av artikkelen igjen eller vil du lese mer om emnet?
Til toppen
Tilbake til emnet og les mer om Innstillinger
Tilbake til emnet og les mer om Salg


Har du bruk for mer hjelp?

Av og til opplever vi at kundene våre kjenner til detaljer i programmet som vi i supporten ikke har tenkt på selv.

Hvis du sitter inne med et godt tips eller triks, eller har et spørsmål til programmet, må du gjerne sende oss en mail til info@e-conomic.no.

Du kan også ta en tur innom Forum for å se om det allerede finnes et godt tips eller svar på spørsmålet ditt der.

faktura/design-og-layout · Sist modifisert: 2015/11/24 13:58 av Anne Øvsthus
e-conomic norge as