e-copedia

e-copedia - din hjelp til e-conomic
Start Import-av-data

Import av data

En vellykket importering vil spare deg mye tid, men det er viktig at dataene konfigureres korrekt på forhånd. Data kan bli importert for kontoplaner, varer, leverandører, kunder, posteringer, og budsjettall. For mer spesifikk informasjon om selve importen, klikk på aktuell link nedenfor.

Relatert emne:

Hva skal du importere?
Konti
Les mer om hvordan du kan importere din kontoplan inn i e-conomic.Import av kontoplan
Les mer om hvordan du kan importere dine budsjett data inn i e-conomic.Import av budsjett data
Les mer om hvordan du kan importere ditt kontoutdrag (ved bankavstemming) inn i e-conomic.Import av kontoutdrag (ved bankavstemming)
Kunder
Les mer om hvordan du kan importere din kundeliste inn i e-conomic.Import av kunder
Les mer om hvordan du kan importere dine kontaktpersoner inn i e-conomic.Import av leveringssteder på kunder
Les mer om hvordan du kan importere dine leveringssteder inn i e-conomic.Import av kontaktpersoner på kunder
Leverandører
Les mer om hvordan du kan importere din leverandørliste inn i e-conomic.Import av leverandør
Les mer om hvordan du kan importere dine kontaktpersoner inn i e-conomic.Import av kontaktpersoner på leverandører
Varer
Les mer om hvordan du kan importere dine varer inn i e-conomic.Import av varer
Les mer om hvordan du kan importere dine valutapriser inn i e-conomic.Import av valutapriser
Posteringer
Les mer om hvordan du kan importere dine posteringer inn i e-conomic.Import av posteringer
Les mer om hvordan du kan importere din saldobalanse inn i e-conomic.Import av saldobalanse
Import av betalinger
Les mer om hvordan du kan importere dine KID-innbetalinger inn i e-conomic.Import av KID-innbetalinger
Les mer om hvordan du kan importere dine leverandørbetalinger inn i e-conomicImport av leverandørbetalinger
Tilleggsmoduler
Les mer om hvordan du kan importere dine abonnementer inn i e-conomic.Import av abonnement


Et tips er å prøve å importere i en demolisens hvis du ikke er sikker på resultatet.


For å importere data fra CSV-filer

Selve importfilen må være i CSV format for at import skal være mulig. Konfigurer dataene korrekt i Excel eller annen programvare som gjør det mulig for deg å lagre i kommaseparert (csv) format:

  1. Lagre dataene som csv (Semikolondelt)
  2. Definer innstillinger og importer data til e-conomic

Detaljer om å lagre i semikolondelt format (csv):

CSV (Semikolondelt) format er en filtype som inneholder data som er atskilt med semikolon. Når disse dataene blir importert, settes de inn med riktig format.

I Excel kan du lagre en fil som CSV slik:

  1. Klikk på Fil > Lagre som.
  2. Tast inn ønsket navn.
  3. Velg CSV (semikolondelt) som Type og klikk OK.


Vil du til toppen av artikkelen igjen?
Til toppen


Har du bruk for mer hjelp?

Av og til opplever vi at kundene våre kjenner til detaljer i programmet som vi i supporten ikke har tenkt på selv.

Hvis du sitter inne med et godt tips eller triks, eller har et spørsmål til programmet, må du gjerne sende oss en mail til info@e-conomic.no.

Du kan også ta en tur innom Forum for å se om det allerede finnes et godt tips eller svar på spørsmålet ditt der.

import-av-data/start · Sist modifisert: 2015/12/08 14:20 av Anne Øvsthus
e-conomic norge as