e-copedia

e-copedia - din hjelp til e-conomic
StartInnstillinger Budsjett

Budsjett

Det er mulig å opprette et budsjett ved å taste inn budsjettallene for individuelle konti i drift og inngående balanser.

Relaterte emner:

Relaterte filmer:


For å taste inn budsjettall for en konto:

  1. Gå til ”Bokføring” > ”Kontoplan”
  2. Klikk på ikonet ”Budsjett” til høyre
  3. Klikk på ”Opprett budsjettperiode” ovenfor listeområdet
  4. Fyll ut feltene (se detaljer om feltene nedenfor) og klikk på ”OK”
  5. Gå tilbake til kontoplanen ved å klikke på lenken ovenfor listeområdet

Gjenta trinnene ovenfor for hver konto som skal inkluderes i budsjettet.

Detaljer om feltene

Merk! Ikke alle felter er obligatoriske

Felt Handling
TekstØnsket navn for budsjettpostering.
Fra/Til datoSpesifiser budsjettperiode.
BeløpTast inn budsjettall for hele perioden.
MerkFor Omsetningskontoer i kontoplanen, husk å taste inn et negativt beløp for budsjettet for å indikere en kreditkonto.
Fordel likt etter månederAvmerk denne for å fordele beløpet over antall kalendermåneder i perioden. Hvis feltet ikke fylles ut, blir kun én periode opprettet.

Les i vår ordbok for å få en kort forklaring på hva resultatbudsjett og likviditetsbudsjett er.


Har du kommentarer eller spørsmål, er du velkommen til å skrive nedenfor.

innstillinger/budsjett · Sist modifisert: 2015/09/25 17:05 (ekstern redigering)
e-conomic norge as