e-copedia

e-copedia - din hjelp til e-conomic
StartIntroduksjon Hvordan-søke-i-wiki

Hvordan søke i e-copedia

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvide vår e-copedia, så du som kunde raskt kan finne svaret på ditt spørsmål - også utenfor vår supporttid på telefon, chat og mail.

I denne artikkelen vil du finne tips og triks til hvordan du enklest mulig kan finne svar på ditt spørsmål, eller hvordan du kan bruke e-copedia til å lære mer om funksjoner i e-conomic.

Relatert emne:


1. Lag på lag

Vår e-copedia er bygd opp "lag på lag". Dette vil si at vi forsøker å lage en hovedside for hvert tema, som deretter linker videre til mer spesifikke artikler om dette emnet, som igjen veileder deg videre til enda mer konkrete artikler under dette temaet. Et tips er derfor å følge hovedsidene videre, om du under søkefeltet ikke kan finne et svar på ditt spørsmål.2. Oversiktsmenyen

Oversiktsmenyen til venstre, inneholder linker til relevante overordnede temaer i e-copedia. Om du f.eks. sitter med et spørsmål vedrørende tilleggsmoduler, kan du her velge å gå til hovedsiden om tilleggsmoduler, eller velge mer spesifikt, for eksempel 'Periodisering'. Her vil du da bli veiledet til hovedsiden om dette temaet, og finne de aktuelle artiklene vedrørende dette.3. Søkefeltet

I søkefeltet vil du kunne søke etter artikler og videoer relatert til ditt spørsmål. Du kan godt være spesifikk i søketeksten. Men et tips er å søke mer generelt, for deretter å følge linker gjennom artiklene etter ditt svar. Om du f.eks. ønsker å finne en artikkel vedrørende Mva-oppgave, kan det være gunstig å minimere søket til 'Mva' og deretter finne hovedsiden om dette temaet, hvor relaterte artikler til dette emnet vil være listet opp. På denne måten vil du kanskje også finne andre interessante artikler som forhåpentligvis vil hjelpe deg med bruken av e-conomic.4. Relaterte emner

I bunnen av alle artikler vil du finne linker til artikler som er relatert til emnet du leser om. Ved å benytte linkene, vil du da kunne finne flere artikler vedrørende ditt ønsket emne.Om du savner noen tema eller artikler i e-copedia, er du velkommen til å tipse oss i e-conomic om mangelen på en artikkel.

Har du bruk for mer hjelp?

Av og til opplever vi at kundene våre kjenner til detaljer i programmet som vi i supporten ikke har tenkt på selv.

Hvis du sitter inne med et godt tips eller triks, eller har et spørsmål til programmet, må du gjerne sende oss en mail til info@e-conomic.no.

Du kan også ta en tur innom Forum for å se om det allerede finnes et godt tips eller svar på spørsmålet ditt der.

introduksjon/hvordan-søke-i-wiki · Sist modifisert: 2015/09/25 17:05 (ekstern redigering)
e-conomic norge as