e-copedia

e-copedia - din hjelp til e-conomic
Start Overgang-fra-annet-system

Inngående balanse: Ved overgang fra et annet regnskapssystem

Når du går fra et annet regnskapssystem til e-conomic, skal den endelige saldobalansen fra det forrige systemet brukes som åpningsbalanse i e-conomic.

Bytte ved begynnelsen av et år:

Hvis du eksempelvis skal begynne å bruke e-conomic fra og med 01.01.2010, så skal du opprette nytt regnskapsår i e-conomic for både 2009 og 2010. Så skal du bruke saldobalanse fra det gamle systemet og opprette posteringer i e-conomic med dato 31.12.2009 (man kan eventuelt importere det). Når dette er gjort så skal du avslutte regnskapsåret 2009, slik at utgående balanse (UB) per 31.12.2009 overføres til 2010 som inngående balanse (IB) per 01.01.2010. Husk å postere eller importere reskontro for kunder og leverandører også på samme måte.

Bytte i midten av et år:

Hvis du skal begynne å bruke e-conomic midtveis i et år, for eksempel fra og med 01.05.2010, så er framgangsmåten som nesten som ovenfor. Det skal da opprettes regnskapsår for hele 2010 og opprette/importere posteringer per 30.04.2010. Husk å postere eller importere reskontro for kunder og leverandører også på samme dato.

Tips! Det er best å bytte regnskapssystem i begynnelsen av et år eller i begynnelsen av en moms periode.

Slik legger man inn inngående balanse i e-conomic

  1. Gå til Bokføring > Kassakladder > Daglig (f.eks.)
  2. Klikk på 'Opprett postering'.
  3. Velg 'Type: Finansbilag', og legg inn dato. I dette eksempelet velges 31.12.14 (for å legge inn IB for 2015).
  4. Fyll inn beløp på den første kontoen. Fjern en eventuell motkonto, og trykk på 'Lagre og fortsett'.
  5. Legg så inn beløp og kontonummer for den neste kontoen, fjern eventuell motkonto og klikk på 'Lagre og fortsett'.
  6. Fortsett med dette til hele balansen er lagt inn. Når hele balansen er lagt inn, vil bilaget gå i balanse og man kan bokføre saldobalansen. Før man bokfører kan man velge å gå til Rapporter > Saldobalanse, og huke av for 'Inkluder kladdeposteringer' for å kontrollere at saldobalansen kommer riktig inn.
  7. Etter at bilaget er bokført går man til det oransje tannhjulet > Alle innstillinger > Regnskap > Regnskapsår, og avslutter regnskapsåret 2014. Den utgående balansen for 31.12.14 vil nå bli inngående balanse for 2015.

Merk! Dersom det f.eks. skal legges inn en inngående balanse for 2015, og denne legges inn per dato 31.12.14, må både regnskapsårene 2014 og 2015 være opprettet. Sjekk gjerne dette, ved å gå til det oransje tannhjulet > Alle innstillinger > Regnskap > Regnskapsår.

Tips! En UB/IB kan også importeres inn i e-conomic. Les gjerne mer om dette her.

Video: Inngående balanse

Her kan man se en om hvordan man legger inn en inngående balanse i e-conomic:

Se her en video om hvordan man legger inn kundereskontro og leverandørreskontro:Vil du til toppen av artikkelen igjen eller vil du lese mer om emnet?
Til toppen
Tilbake til emnet og les om Bokføring


Har du bruk for mer hjelp?

Av og til opplever vi at kundene våre kjenner til detaljer i programmet som vi i supporten ikke har tenkt på selv.

Hvis du sitter inne med et godt tips eller triks, eller har et spørsmål til programmet, må du gjerne sende oss en mail til info@e-conomic.no.

Du kan også ta en tur innom Forum for å se om det allerede finnes et godt tips eller svar på spørsmålet ditt der.

overgang-fra-annet-system · Sist modifisert: 2015/11/19 09:44 av Anne Øvsthus
e-conomic norge as