e-copedia

e-copedia - din hjelp til e-conomic
StartTilleggsmodul Dimensjon

Avdeling / Dimensjon

Denne modulen lar deg distribuere ditt firmas inntekt og utgifter, budsjettall, omsetningsstatistikk og balanser på avdelingsnivå for å vurdere lønnsomheten til hver avdeling.

Modulen kalles 'Dimensjon (avdeling/kvantum)' og vises i 'Innstillinger'-fanen (oransje tannhjulet > Kategorier og enheter > Avdelinger).

Relaterte emner:

Avdeling i praksis

Hvis du har opprettet én eller flere avdelinger og/eller fordelingsnøkler, kan du tilknytte disse til utgifter og inntekter som du vil fordele på de ulike avdelingene.

For å føre noe på en avdeling fyller man inn avdelingsnummeret i feltet avdeling.

Dette fører til at man kan få mer detaljerte rapporter på de ulike delene av virksomheten.


Har du bruk for mer hjelp?

Av og til opplever vi at kundene våre kjenner til detaljer i programmet som vi i supporten ikke har tenkt på selv.

Hvis du sitter inne med et godt tips eller triks, eller har et spørsmål til programmet, må du gjerne sende oss en mail til info@e-conomic.no.

Du kan også ta en tur innom Forum for å se om det allerede finnes et godt tips eller svar på spørsmålet ditt der.

tilleggsmodul/dimensjon · Sist modifisert: 2015/10/01 13:33 av Anne Øvsthus
e-conomic norge as